เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพน ...
...
เมื่อ 10/11/2022 เวลา 09:39:03 น.
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง(ป๋าเวณียี่เป็ง) ประจำปี 2565 ...
...
เมื่อ 21/10/2022 เวลา 11:11:06 น.
 
ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ...
...
เมื่อ 06/07/2022 เวลา 14:27:51 น.
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอ ...
...
เมื่อ 18/05/2022 เวลา 15:38:06 น.
 
ขอเชิญร่วมงาน "หลงใหลเชียงแสน ดินแดนแห่งอารยธรรม" ...
...
เมื่อ 20/04/2022 เวลา 16:18:50 น.
 
เชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 25 ...
...
เมื่อ 11/04/2022 เวลา 15:39:42 น.
 
ต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 ...
วันอังคารที่ 29มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต้อนรับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะ โดยนั่งรถรางศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน ...
เมื่อ 30/03/2022 เวลา 10:51:15 น.
 
กิจกรรม เสวนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชียงแสน ...
...
เมื่อ 22/03/2022 เวลา 14:55:13 น.
 
วันท้องถิ่นไทย ...
...
เมื่อ 18/03/2022 เวลา 11:34:32 น.
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาด ...
โดยใน วันที่ 25 มีนาคม 2565 จะมีการเปิดตลาด "เชียงราย ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต Chiangrai Farmer Market บริเวณ สามแยกดอยทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ติดกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย) โดยจะมีทุกๆ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น. โดยในงานพบกับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป ผัก และ ...
เมื่อ 16/03/2022 เวลา 13:47:24 น.
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภ ...
...
เมื่อ 16/03/2022 เวลา 11:09:01 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Poli ...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policyไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส เพื่อเป็นการต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ นางเกศสุดา ...
เมื่อ 11/03/2022 เวลา 13:44:54 น.
 
ขอเชิญร่วมสวดมนต์วัดร้าง วันที่ 10 มีนาคม 2565 ...
...
เมื่อ 10/03/2022 เวลา 10:13:01 น.
 
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดดอกเบี้ยปรับ/เ ...
...
เมื่อ 10/03/2022 เวลา 10:09:03 น.
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส เพื่อเป็นการต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ นางเกศสุด ...
เมื่อ 10/02/2022 เวลา 15:51:55 น.
 
ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต ปี 2565 ...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต (ZERO TOLERANCE) ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โ ...
เมื่อ 10/02/2022 เวลา 15:27:57 น.
 
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเ ...
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) ...
เมื่อ 16/09/2021 เวลา 13:59:28 น.
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือป ...
...
เมื่อ 17/08/2021 เวลา 09:58:48 น.
 
ศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีฯ ได้สำรวจพื้นที่บริเวณหนองขี้ควาย บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง เพื่อจัดทำศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบหมายให้พนักงานเทศบาลจัดการความเป็นระเบียบโดยรอบอาคาร และล้างทำความสะอาดในตัวอาคาร (สำนักงาน อบต.เวียง หลังเก่า) เพื่ ...
เมื่อ 20/07/2021 เวลา 09:57:38 น.
 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ...
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดล้านทอง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ...
เมื่อ 19/07/2021 เวลา 09:31:20 น.
 

รายการข่าวทั้งหมด 88 รายการ : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2022 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น